ระบบ Q-Impress เป็น Innovation Platform  ที่พัฒนาขึ้นเพื่อบริหารจัดการบริหารข้อมูลลูกค้าประกอบไปด้วยระบบบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์ (CRM), แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน, Media Display และ ระบบจัดการคิว ที่มีประสิทธิภาพและเป็นเอกลักษณ์ สามารถปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมได้ตามความต้องการของลูกค้าในแต่ละราย

เพื่อสนับสนุน เพิ่มศักยภาพ สร้างสรรค์ และพัฒนาขีดความสามารถขององค์กร เพื่อต่อยอดธุรกิจบนการแข่งขันที่รวดเร็วและรอบด้าน จากการให้บริการธรรมดา เป็น High Value Service เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของธุรกิจ

เรียนรู้เพิ่มเติม

QNode คืออุปกรณ์ที่รับข้อมูล ค่า Input จากผู้ใช้จากหลายรูปแบบ เช่น ปุ่มกด, หน้าจอทัชสกรีน, RFID หรือแม้แต่เครื่องอัตโนมัติอื่นๆ เพื่อส่งข้อมูลกลับไปยังระบบ QImpress เพิ่มความสะดวก ลดภาระงาน และยังเพิ่มประสบการณ์ ความใกล้ชิดที่ลูกค้ามีต่อคุณได้อีกด้วย

เรียนรู้เพิ่มเติม

การผสมผสานระหว่างการออกแบบ และซอฟต์แวร์กลายเป็นเครื่องมือการแสดงผลที่โดดเด่นอย่างลงตัว ด้วยการเพิ่มประสบการณ์ UI / UX เคลื่อนไหวให้กับผู้ใช้งาน

เรียนรู้เพิ่มเติม

Meetting Expert

บริษัท อินสไปเรชั่น เทคโนโลยี จำกัด

Mobile: 062-889-3636

Phone: 02-194-1511

Fax: 02-194-1510

Email: info @i-t.co.th

โทรติดต่อ

Our Clients

ghb-logo
boi-logo
mti-logo
roach-logo